söndag, augusti 21

Long live the helg

Ja men vad säga? Helgen är för kort. Helgen räcker inte till. Osaliga äro korta helger. Helgen är kort i rocken. Helgen är all. Helgen bar väl inte direkt frukt, men underbar var den. Helgen helgade medlen. Helgen var kul så länge den varade. Helgen komma väl snart igen?