tisdag, november 12

Ohhh

Jag öppnar upp en ansökan på skärmen. I samma ögonblick ringer min mobil. Personen i luren presenterar sig som personen vars ansökan jag just öppnat.

Ni har hört del 45 i serien Rafflande händelser på statlig myndighet.

Inga kommentarer: