tisdag, april 6

Joseph överlevde

Joseph Peterson är tre år. Han förlorade både sina föräldrar i jordbävningen i Haiti tidigare i år. Det var hans faster Immacula som grävde fram honom ur ruinerna av deras hem. Idag går han på en skola som stöds av Rädda Barnen. Skolan är också Josephs nya hem.

På Bazula, som skolan heter, går över 120 barn mellan tre och 12 år. Klasserna hålls utomhus eftersom skolbyggnaderna inte är säkra. Rädda Barnen stöder skolan med bland annat utbildningsmaterial. De utbildar också skolans lärare i hur de kan ge stöd till barnen, både socialt och känslomässigt. För barnen är skolan en trygghet i det kaos som råder. Att undervisningen fortsätter trots allt ger dem hopp om framtiden.

För Immacula och Joseph är skolan allt de har kvar. De bor tillsammans med 50 andra vuxna och barn nära skolhuset i ett provisoriskt tält gjort av lakan och träpinnar.

– Det är inte lätt men vi känner varandra väl nu. Vi är som en stor familj. Jag är så tacksam för skolan. Så länge Joseph kan vara med andra barn så är han lycklig, säger Immacula.Se filmen också!

Inga kommentarer: