fredag, november 6

Ah, ett till ångestmoment. Tack!

Jaha så nu ska dottern också vaccineras. Eller...?

12 kommentarer:

Bo Engwall sa...

Massvaccineringen inte optimal i detta fall

Samhället begår f n ett misstag hälsomässigt (och även ekonomiskt) sett på lite längre sikt genom massvaccineringen mot svininfluensan A/H1N1, om den genomförs som först sagts dvs att i stort sett alla ska vaccineras. Ann-Cathrin Engwall (fd Svensson under vilket namn de flesta av hennes vetenskapliga publikationer finns) skrev på min uppmaning efter att hon insett det suboptimala i massvaccineringsstrategin i augusti i år en mycket uppmärksammad debattartikel på vetenskaplig grund på SvD Brännpunkt debatt 28 aug i år.
http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/artikel_3427795.svd


Där visade hon pedagogiskt att en massvaccinering som syftar till att alla ska vaccineras innan en första hittills mycket mild våg av svininfluensan kommer att medföra ett smalare immunologiskt skydd för alla de människor som skulle ha smittats i första vågen men i stället hinner vaccineras innan dess.
Det KAN komma att röra sig om miljoner människor om de hinner massvaccinera innan denna våg löpt ut. Det är dock bättre att låta denna relativt milda influensavåg löpa ut fritt och på så sätt låta folket i högre grad få en ökad immunitet mot t ex en framtida varligare variant av viruset eller mot andra besläktade influensor som finns eller kan uppstå. Det kan dock kortsiktigt "kosta" några sjukdagar extra detta vinterhalvår per insjuknad. Men eftersom det är ett bredare s k cellmedierat skydd som också fås av sjukdomen får man ett immunsvar mot virusets alla olika komponenter, även de inre. Vaccinet ger främst svar mot ytdelarna. Olika komponenter från det inre av viruset kan ibland överenstämma i immunsvar mellan olika influensavirustyper. Därför har de äldre ett relativt gott skydd mot svininfluensan trots att de ofta inte utsatts för just influensatyp A/H1N1 som klassas efter ytdelarna H och N.


Högriskgrupper som man vill skydda "till varje pris" är det förstås rimligt att vaccinera så fort som möjligt eftersom just de kan ha mycket att vinna på att inte bli sjuka nu. Även i deras fall är det dock rimligt att göra en avvägning mellan t ex fördelarna på kort sikt och eventuella nackdelar på längre ur ett immunologiskt perspektiv.
Min egen enkla modell för några olika vaccinationsatrategiers effekt på flockimmuniteten inför en potentiell andra våg med ett förändrat farligare influensavirus finns på
http://hem.passagen.se/fingerpr/loparn/Analyser/story/index.html

Modellen bygger på Ann-Cathrin Engwalls vetenskapligt grundade resonemang som finns med som ett populärvetenskapligt textstycke nederst på samma sida. Dess slutsatser är helt i linje med smittskyddsläkaren Staffan Sylvans uttalande i UNT 3 sept, men varken Socialstyrelsen och SMI tycks ha insett att hans uttalande faktiskt är logiskt oförenligt med deras egen massvaccinationsstrategi mot A/H1N1 :


"På lång sikt är naturligt förvärvad immunitet efter genomgången influensa det bästa skyddet. Ett skydd som bör kompletteras hos riskpatienter med vaccination mot de varianter av influensa som hela tiden dyker upp."

Bo Engwall sa...

forts.

Ann-Cathrins slutsats är dessutom intuitivt närmast självklar för många. De över 30 och i ännu högre grad över 40 år och i ännu högre grad ännu äldre har ju visat sig ha ett betydligt bättre skydd i denna svininfluensavåg tack vare tidigare genomlevda influensor som t ex Hongong och Asiaten eller besläktade influensor. Det är sannolikt därför de under 30 år som grupp har drabbats av svininfluensan i mycket högre grad. De har inte genomlevt de nämnda pandemierna.
De få hittills avlidna i Sverige har dock haft andra underliggande svåra sjukdomar dvs tillhört högriskgruppen. De dog därför egentligen inte enbart pga svininfluensan även om den var en utlösande faktor. 100 000-tals svenskar eller fler har antagligen redan smittats och många har knappt märkt det tack vare ett gott naturligt immunologiskt skydd.


Det viktiga är alltså att det immunologiska skyddet skiljer sig kraftigt åt efter vaccinering och efter naturlig s k cellmedierad immunisering som uppstår som en följd av att viruset tränger in i cellen och virusets alla komponenter, även de inre delarna, presenteras på cellytan så att immunsystemet kan skapa och minnas ett svar.
Även sett på längre sikt än en andra våg, t ex inför framtida säsongsinfluensor och pandemier som kan uppstå efter A/H1N1 inses intuitivt att den naturligt förvärvade immuniteten är effektiv för de flesta människor. Vid massvaccinering mot influensor finns risk för att det skapas behov av nya massvaccineringar, eftersom en stor del av befolkningen då inte skulle få ett bredare långvarigt skydd via infektionen, vilket på längre sikt kanske t o m skulle riskera att leda till en situation snarlik den med multiresistenta bakterier.


I säsongsinfluensan dör årligen flera tusen människor i Sverige . Även om de allra flesta är äldre kan man fråga sig om inte några av de som dör är lite yngre också och även i det hänseendet kanske t o m värre än denna svininfluensavåg hittills ? Ändå är denna relativa massdöd, iofs mest bland äldre, föga uppmärksammad och tydligen utan att det föranleder massvaccinering varje år.


Utsikterna till att massvaccinera bort influensavirus definitivt är mycket mindre än för t ex smittkoppor eftersom influensaviruset ändrar sig snabbt, smittar och sprids fort och dessutom kan gå över artbarriaren människa-djur.

Det finns en amerikansk studie som påvisade att under 1990-talet med kraftigt ökande vaccinationsgrad av äldre ökade sjukligheten och antalet döda i säsongsinfluensan. Det ger en antydan om att upprepad vaccinationsstrategi mot influensavirus kan ifrågasättas även empiriskt.

Linda K sa...

bo: men herregud bo, en hel uppsats!?

Anonym sa...

Hej Linda,

Jag håller med Bo. Jag kommer inte vaccinera mitt barn. (2 år)

Se gärna cbs dokumentären (kort!) om "svininfluensan" 1976 i USA.

http://www.dailymotion.com/video/x9mh9f_swine-flu-1976-propaganda_webcam

Mvh, Sara

Anonym sa...

Jag har vaccinerat både mig själv och mina tre barn. Yngsta är 4 år. För mig är det självklart att vaccinera.

/Sara

sanna sa...

Varför är det självklart att vaccinera? Riktar frågan till Sara.

Linda K sa...

sara: ok!

sara: jag kommer också att vaccinera mig och 5åringen. får se hur det blir med lilla 1,5 :S

Åsa sa...

Det är väl sagt att barn under tre år inte ska vaccineras, om de inte tillhör ngn riskgrupp.

Linda K sa...

åsa: dom håller på att ändra det nu!

Åsa sa...

Ja, jag såg det just i tidningen! att de ska besluta i veckan huruvida barn mellan 6 mån och tre år ska vaccineras. Hade känts bra om 2-åringen också hade vaccinerats, om nu vi andra i familjen ska göra det.

Åsa sa...

...såg inte länken...lite virrig är jag...

Linda K sa...

åsa:men precis, hur ska dom ha det?!