fredag, december 24

Att gå eller inte gå, det är frågan

Julottan brukar gå av stapeln klockan 7 här. I år är det inte så. I år börjar ottan klockan 05.30. För att prästen ska vara på en annan julotta i en annan kyrka klockan 7. Meh! Jag vet  faktiskt inte om jag  pallar.

Sängen är ju också väldigt stämningsfull. Åtminstone fem på  morgonen.
Tänt vare här!

Inga kommentarer: