onsdag, februari 14

Den där enkäten

Idag kan man läsa om resultatet av bloggenkäten som jag hade högst upp i vänsterkolumnen. DN:s ekonomidel, sidan 13. Mahir, som genomförde undersökningen, skriver såhär:

I undersökningen, som genomförts på 25 av landets största bloggar, har totalt drygt 1 700 bloggläsare sagt sitt om varför de läser bloggar och hur de ser på sin mediekonsumtion.

Bland annat hävdar närmare 60 procent att de genomfört ett köp efter att ha läst om en produkt på en blogg. Undersökningen visar också att förtroendet för bloggarnas kunskap och den upplevda kvaliteten på bloggarnas innehåll är mycket högt, vilket kan vara en del av förklaringen till att bloggläsandet i så hög grad leder till faktiska köp.

Dom nämner inget om mina två enkätsvar i DN, konstigt...

Inga kommentarer: