fredag, oktober 1

Jobb-igt

Uppföljning av verksamheten står det i min arbetsbeskrivning. Uppföljning av verksameheten... men vad innebär det egentligen? Hur följer ni upp era verksamheter? Avstämningsmöten? Rapporter? Annat?


/gröna chefen

8 kommentarer:

Flicka sa...

Hehe, ja uppföljning är en stor del av mitt jobb men jag tror knappast att vårt sätt att följa upp går att applicera på din verksamhet;)
Vi har en faslig massa statistik på vecko-, månads- och årsbasis och alla medarbetare och chefer följs upp via resultatdialoger en gång per månad.

Anonym sa...

Kolla vard det står i VP.
ewac

Marie sa...

Det här borde ju jag kunna. Får väl skriva ur mitt perspektiv där det är en vinstdrivande verksamhet.

Huvudverktyget vi har är vår periodiska budget och ekonomiska nyckeltal som sätts varje år. Till det tillkommer en Handlingsplan som ska följas upp kvartalsvis.

Budget och resultat följer jag upp månadsvis med en rapport uppåt mot ledningsgruppen. Där hanterar jag även frågor kring konkurrenter, personal, rekrytering, marknadsaktiviteter.

Personalen har var och en en personlig utvecklingsplan. Vi har möten på tu man hand 1-2 ggr/år för avstämning och uppföljning.

För information ut till personalen har jag månadsmöten coh däremellan skriver jag veckobrev varje måndag. Då får de den information uppifrån som kan delges.

Varje år görs dessutom en medarbetarenkät som sedan kommer att ligga till grund för vissa delar av nästkommande års handlingsplan.

Det mesta av detta är applicerbart på de flesta verksamheter skulle jag tro.

De kallar mig Skrållan sa...

Oj, ingen expert som Marie verkar vara men det "går" nog inte att göra uppföljningar om man inte vet vad man ville uppnå från första början. Alltså, mål sedan tidigare är väl ett måste för att kunna följa upp. Och att man vet hur det VAR från början.

När man bestämmer sig för vilka mål man ska ha, oavsett i vilket sammanhang, ska man ha minnesregeln SMART:
Significant (alltså, ska vara något som betyder något)
Measurable: Jätteviktigt! Det måste gå att MÄTA.
Attainable: Ska gå att uppnå.
Relevant: Ja...
Time-bound: Ange när det ska vara klart. Det ska alltid finnas ett "slutdatum".

Det var väl det jag hade att tillföra. Lycka till!

De kallar mig Skrållan sa...

Eller "ska och ska", det är BRA och HJÄLPER med SMART-regeln :-)

jessica sa...

Marie: som hyfsat nytillsatt försäljningschef skulle jag vilja göra ett studiebesök hos dig, eller gå en kurs hos dig eller något ;-)
Det är precis så strukturerat som jag skulle vilja arbeta, men vet inte riktigt vart jag ska börja...

Linda K sa...

alla: tusen tack! det klarnar :)

Marie sa...

Jessica: Tack! Jag suger åt mig.