tisdag, juni 8

Det kom en enkät

Hur upplever du att du fått dina förfrågningar (CR) och vidareutveckling (DI) lösta i tid?

Eh... på A svarar jag papaya, på B säger jag ATP och på C vet jag inte.

Inga kommentarer: