fredag, december 30

The P-word

Jag har åtkomst! Jobbet har tydligen beslutat att tillgängliggöra mig igen. Man jag anar att det är på nåder. Inte skriva p***, inte skriva sn***, inte heller f****a eller ***.

 Äh jag kör en psalm för säkerhetsskull. Kanske ger innestående bonuspoäng?

Det är en ros utsprungen
Av Davids rot och stam,
Av fädren ren besjungen,
en ros i Juda land,
en blomma skär och blid,
mitt i den kalla vintern
i midnatts mörka tid.


Om denna ros allena
ljöd för Jesajas ord,
att född av jungfrun rena
han frälsa skall vår jord.
Av Herrens nåd och makt
oss detta under skedde,
som oss profeten sagt.


Ejjmään! ;)

Inga kommentarer: