onsdag, januari 17

Någon undrade...

...hur det blir om man fyller i enkäten på flera olika bloggar. Här är ett svar från Mahir:

Svaren från enkäterna kommer att behandlas på ett par olika sätt. Vi kommer dels att slå ihop alla svar som är generella frågor och alltså inte ta med frågorna som rör en specifikt blogg. Dessutom kommer vi att dela upp de deltagande bloggarna i olika kategorier och ta fram statistik för respektive kategori. Om en person svarar på flera undersökningar kommer hennes eller hans svar att räknas med flera gånger. Detta är något som vi tyvärr inte kan förhindra i den här typen av undersökning, men däremot är vi medvetna om problemet och räknar med en viss felmarginal i statistiken.

1 kommentar:

Linda K sa...

fru hjelm: så lite :)