lördag, oktober 29

Då kände jag mig gammal

Jag hör på radio: Hur har Twilight-filmerna påverkat ditt liv?

Lindas svar: på intet sätt.

Inga kommentarer: